Szeged
Hattyas telep

62.000.000 Ft

158.950
ID: 315568
Eladó Mezőgazdasági / Belterület
Szeged Eladó MezőgazdaságiSzeged Eladó Mezőgazdasági

Tulajdonságok

Elhelyezkedés 6725 Szeged
(Hattyas telep)
Tranzakció típusa Eladó
Ingatlan típusa Mezőgazdasági / BelterületAlapterület 10.000 m2
Művelési ág EgyébExtrák Tehermentes

Leírás

Szeged, Hattyas telepen, a vasúti töltés mellett, két egymás mellett lévő , összesen 10000 m2 alapterületű telek egyben eladó.
Besorolása: Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz-618884
A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető épület – az OTÉK 19. §-ban felsorolt
rendeltetéseken kívül – az alábbi rendeltetéseket is tartalmazhatja:
a) igazgatás, egyéb iroda,
b) parkolóház, üzemanyagtöltő,
c) sportépítmény,
d) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális építmény, valamint
e) egyéb közösségi szórakoztatás.

6-os (Egyéb) karakterterület
48. 6-os (Egyéb) karakterterület
49. §
(1)[41] A 6-os (Egyéb) karakterterület Gipj, Gipe, G, Gksz, Vi, Vt, Kh, Ki, Kk+f, Kke, Kkö
területfelhasználású övezetekben alkalmazható.
(2) Az előzőekbe nem besorolható, általában telepszerűen beépített, illetve beépülő, legalább
1100 m2 teleknagyságú telkeket magukba foglaló területek 6-os (Egyéb) karakterterületnek
minősülnek.
(3)[42]
(4) A 6-os (Egyéb) karakterterületen csak az adott építési övezet homlokzatmagasságánál
szereplő felső értéket kell megkötésként alkalmazni.
(5) A 6-os (Egyéb) építészeti karakterű gazdasági területek beépítési feltétele:
a) belterületi gazdasági területek esetén a részleges közművesítettség kiépülése.
b) külterületi gazdasági területek esetén jelen rendelet által az övezeti jelben előírt
közművesítettség kiépülése.

OTÉK 19.§
Kereskedelmi, szolgáltató terület
19. § (1)57 A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem
gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
(2)58 A kereskedelmi, szolgáltató területen önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el,
de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet
számára szolgáló lakás kialakítható.