Főoldal Pénzügyi megoldások Talált Pénz

 


CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE (CSOK)

A 2016. január 1-től hatályos rendelkezések, a 10+10 CSOK, újabb lehetőségeket és nagyobb kedvezményeket biztosít az igénylők számára, ezen túl a 2015. júliusa óta elérhető korábbi támogatási változatban szereplő összegek szintén számottevően növekedtek.

1. Milyen célokra igényelhető a CSOK?

·         2008. július 1-jét követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új, min. összkomfortos lakás építéséhez,

·         2008. július 1-jét követően kiadott használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező új, összkomfortos lakás vásárlásához,

·         legalább komfortos használt lakás vásárlásához,

·         legalább komfortos (vagy a bővítést követően komfortossá váló) meglévő, használt lakás bővítéséhez.

 

2. Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

·         az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a cél ingatlanba vele együtt beköltöző meglévő vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke után, vagy

·         legfeljebb két születendő gyermek vállalása esetén, amennyiben a szülők házasok, függetlenül a már meglévő gyermekek számától

 

3. A kedvezmény szempontjából ki minősül gyermeknek?

·         a magzat, a terhesség betöltött 24. hetét követően

·         az eltartott, aki a 20. életévét még nem töltötte be

·         vagy a 20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,

·         vagy a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy

 

4. Mekkora összegű támogatás igényelhető

 

Az igénybe vehető CSOK összege függ a meglévő eltartott és a vállalt gyermekek együttes számától, valamint a lakás hasznos alapterületétől. A támogatással érintett lakás minimális hasznos alapterületét minden esetben az összes eltartott és vállalt gyermek száma alapján kell meghatározni (ideértve azokat is, akik után korábban már támogatás került igénybevételre), viszont az összeg meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni azon gyermekeket, akik után már vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást igénybevettek.

 

Használt lakásvásárlásnál adható összegek:

Bővítés esetén a számlákkal igazolt bekerülési költség 50%-át nem haladhatja meg a támogatás összege.

 

Új lakás vásárlás, és építés esetén a támogatási összegek:

 

- egy gyermek esetén 600.000 Ft,

- két gyermek esetén 2.600.000 Ft,

- három vagy több gyermek esetén 10.000.000 Ft.

 

Később született gyermek esetén a meglévő gyermekek számától, a lakás hasznos alapterületétől és energetikai minősítési osztályától függetlenül az igényelhető támogatás mértéke gyermekenként 400.000 Ft.

A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is.

 

5. Milyen igazolásokra van szüksége az igénylőknek?

 

A támogatás igénylésekor személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.

 

·         OEP igazolás: Legalább 180 napos folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal kell rendelkezni az egészségbiztosítás nyilvántartásában – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. Az igénylőlap az OEP weboldalán érhető el, melyet – számítógéppel vagy kézzel – kitöltve a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályához kell benyújtani.

·         NAV igazolás: A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása. A köztartozás-mentességről szóló nemleges együttes adóigazolást a NAV állítja ki. Az igazolás kiállítása iránti kérelem (IGAZOL elnevezésű összesített nyomtatvány) bármely adóigazgatóság ügyfélszolgálatán benyújtható személyesen, elküldhető postai úton vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan.

·         Életkor igazolása: Megelőlegezett CSOK igénylésére csak olyan házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.

·         Erkölcsi bizonyítvány: az igénylőnek és házastársának erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolnia kell, hogy a Rendeletben meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság a bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de a CSOK igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

 

6. Milyen követelmények vannak az ingatlanra vonatkozóan?

 

·         A lakás vételárára vonatkozó előírás: Új lakás vásárlása esetén nincs előírás. A használt lakás vételára a NUTS táblázatban meghatározott összegen belüli. Megyeszékhelyen max. 25.000.000 Ft.

·         Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek tulajdoni hányadot kell szereznie a támogatással érintett ingatlanban, és ennek összesen legalább 50%-nak kell lennie. (A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont.)

·         A kérelem benyújtásának időpontjában az igénylőnek, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona nem lehet. Ez alól kivétel pl. hétvégi ház, üdülő, telek, tanya, gyümölcsös, valamint lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező, bővítés esetén pedig a bővíteni kívánt lakást.

 

7. Hogyan juthatok hozzá a 10+10 millió forinthoz?

 

2016.01.01. napjától igényelhető „10+10 CSOK”, amely a legalább 3 gyermekes (ideértve a meglévő és vállalt gyermekeket is), új lakáscélt megvalósító családoknak ad lehetőséget a 10 millió Ft összegű CSOK igénylésére, és mellé legfeljebb 10 millió Ft összegű, kedvező kamatozású kamattámogatott hitel igénybevételére. Ebben a pontban az eddigieket kiegészítő külön feltételek találhatóak.

 

A jogszabály által nevesített esetek:

A vállalt 3 gyermek teljesítésére biztosított határidő 10 év.

A 10.000.000 Ft-os támogatási összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új összkomfortos lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2, vagy ház esetén a hasznos alapterület legalább 90 m2.

Amennyiben az igénylő 2016. január 1-jét megelőzően vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor a már igénybe vett támogatás és a 10 millió Ft támogatási összeg különbözetét igényelheti.

A „10+10 CSOK” igénylése esetén nincs lehetőség később született gyermek után járó támogatás igénylésére. A maximális támogatás 3 gyerekre érhető el, a negyediknél nem hívható le plusz összeg.

Személyi feltételek:

·         Az igénylő és házastársa vonatkozásában az igénylés időpontjában a központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR) tartozás nincs nyilvántartva vagy az igénylő a KHR-ben szereplő tartozását már legalább egy éve teljesítette.

·         30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik az egészségbiztosítás nyilvántartásában – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek.

A „10+10 CSOK” mellé kedvezményes kamatozású, legfeljebb 10 millió Ft összegű Otthonteremtési kamattámogatott hitel igényelhető. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódussal igényelhető, a kamattámogatás időtartama 25 év.


Töltse le a Nemzetgazdasági Minisztérium teljeskörű tájékoztatóit a lakáscélú támogatásokról!


Új lakás vásárlás esetén /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/
Új lakás vásárlás esetén /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/
Bővítés esetén
Hátralékos adósok esetén
Építés esetén /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/
Építés esetén /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/
Korszerűsítés esetén

LTP – 30% GRÁTISZ AZ ÁLLAMTÓL

 

Lakástakarékpénztár - Önnek még nincs? Ismerje meg előnyeit!
Lakástakarék megtakarítási számláján, az elhelyezett havi befizetéseket az állam kiegészíti 30% vissza nem térítendő támogatással. A számla célösszege a szerződéses összeg, amely akár 8.090.000 forint is lehet. Ebből számtalan, különböző célú otthonteremtő álmát meg tudja valósítani.

A lakástakarékpénztárak sajátossága az alacsony, illetve a pénzpiac alakulásától független fix kamatlábak alkalmazása mind a betéteknél, mind a hiteleknél, amit a zárt, a tőkepiactól elkülönült rendszerük tesz lehetővé. A betéti oldal kamatveszteségét a piacinál jelentősen kedvezőbb kamattal nyújtott hitel kárpótolja. A megtakarítási idő függvényében 2 termékcsalád 8 különböző futamidejű (négy, öt, nyolc vagy tíz év) módozata közül választhat.
Hitel termékcsalád: A termékcsaládot a határozott, elsősorban lakásbővítési vagy építési céllal megtakarítóknak ajánljuk. A felvehető hitel kamata 4,5%, míg a betéti kamat 1,5%. A maximális szerződéses összeg: 8.090.000 Ft.
Hozam termékcsalád: A termékcsaládot a határozott lakáscéllal még nem rendelkező, biztonságos, ugyanakkor rugalmas megtakarítási formát kereső ügyfeleknek ajánljuk. A felvehető hitel kamata 6%, míg a betéti kamat: 3%. A maximális szerződéses összeg: 6.200.000 Ft.
MIÉRT AJÁNLJUK?
Magas hozam - A megtakarítási piacon egyedülálló, hogy bár induláskor nem kell nagy összeget elhelyezni, havi betétbefizetésekkel mégis magas, 30%-os hozam realizálható.
Kamatadó mentes – A lakástakarék számla abban is egyedülálló a piacon, hogy a számlán felhalmozott összeg után nem kell kamatadót fizetni.
Vissza nem térítendő támogatás - Az éves betétbefizetések után az állam 30%-os vissza nem térítendő állami támogatást biztosít lakáscélú felhasználás esetén.
Széles körű felhasználhatóság - A lakáscélú felhasználási lehetőség széleskörű, korlátozásoktól mentes, gyakorlatilag minden lakással kapcsolatos költség finanszírozására felhasználható. Lakáscélnak minősül a pénzintézettől vagy biztosító intézettől felvett lakáscélú hitelre történő befizetés, tartós bérleti jog vásárlás, minden számlával igazolható, felújítás, korszerűsítés, lakáscélú beruházás és természetesen a lakásvásárlás.
Személyre szabott – A havi megtakarítási összeg (620 forinttól 20.000 forintig) és a szerződés futamideje (4 évtől 10 évig) szabadon választható, az Ön igényeire szabható.
Nagyszerű ajándék – Ki ne szeretné milliós összegekkel meglepni szeretteit? A lakástakarék számla kedvezményezettjének más személyt is megjelölhet, így gondoskodhat életkezdő gyermekeiről, unokáiról, családtagjairól.

Térjen be hozzánk és a részletekért keresse munkatársunkat!

 

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK

 

Kamattámogatott hitel igénylehető új lakás vásárlásához, építéséhez, használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez, késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárlásához, hiteladós esetében kisebb lakás vásárlásakor (hátralékos adós esetében) legkésőbb 2014. XII. 31-ig.

 

Feltételei:

• Új lakás vásárlása/építése esetén a lakás vételára, illetve építési költsége nem lehet több mint 30.000.000 Ft, használt lakás korszerűsítése esetén a hitel összege nem haladhatja meg a 15.000.000 Ft-ot.
• Új lakás vásárlása esetén a használatba vételi engedély, építés esetén az építési engedély kiadására 2010. január 1-jét követően kerül sor. Használt lakás vásárlása esetén: a kamattámogatás csak olyan, a rendelet hatályba lépését követően megkötött adásvételi szerződéssel rendelkező, legalább komfortos használt lakások megvásárlására vehető, melynek tulajdonosa e lakás helyett másik lakást vásárol és erről nyilatkozik. Korszerűsítés esetén a kamattámogatás akkor vehető igénybe, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a korszerűsítési munkálatok még nem kezdődtek meg.
• A hitelcél max. összege új lakás vásárlása/építése esetén 10.000.000Ft, használt lakás vásárlása és korszerűsítés esetén a 6.000.000Ft.
• Minimális követelmény, hogy az egyik szülőnek bejelentett munkaviszonnyal kell rendelkeznie. Az építési/vásárlási, illetve korszerűsítési költségek 70%-át számlával kell igazolni, valamint adóhatósági igazolást kell bemutatni arról, hogy az igénylők köztartozásmentes adózók. Csak természetes személy igényelheti.

Felmondott vagy késedelmes jelzáloghitellel terhelt lakóingatlan vásárlása esetén:
Az igénylésére 2012. XII. 31-ig van lehetőség. Magánszemélyek olyan, minimum komfortos lakást vásárolhatnak a kamattámogatással, amely egy legalább 180 napos késedelemben lévő vagy felmondott kölcsönnek a fedezete. A kamattámogatást maximum 5 év időtartamra lehet igényelni, de magának a kölcsönnek a futamideje lehet ennél hosszabb.

Feltételei:
• Az igénylő vevő csak természetes személy lehet. Az ingatlanát eladó adós és a kamattámogatott kölcsönt igénylő személy nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói. Az eredeti hiteladós és a kamattámogatott kölcsönt igénylő személy nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.
• A kamattámogatott hitel programban való részvételt a hitelezőnek jóvá kell hagyni. A kamattámogatott lakáscélú kölcsönt az eredeti lakáscélú kölcsönt folyósító pénzügyintézmény kell, hogy folyósítsa.
• A lakóingatlan eladási ára el kell, hogy érje a hitelintézet által megállapított forgalmi érték 80%-át. Az eredeti kölcsönszerződés megkötésének időpontjában a lakóingatlan vételára vagy bekerülési költsége nem haladta meg Budapesten és a megyei jogú városokban a 15 millió -, egyéb településeken a 10 millió forintot.
• Az érintett eladni kívánt ingatlan volt bizonyíthatóan az adósok és családtagjaik lakóhelye az elmúlt 6 hónapban.
• Az adós a kormányrendelet hatályba lépésének napján 180 napon túli késedelemben kell legyen. / Élő eredeti lakáscélú kölcsönszerződéssel kell rendelkezni, melynél a fizetési késedelem már meghaladja a 90 napot, és az adós a késedelmes jelzáloghitellel terhelt lakóingatlant értékesíti.
• A felvehető kölcsön maximális összege Budapesten és a megyei jogú városokban 10 millió forint, egyéb településeken 7 millió forint.
• A megvásárolni kívánt lakóingatlan legalább komfortos, de a lakóingatlan hasznos alapterülete kisebb a jelenleginél, valamint energetikai minősítési osztálya azonos vagy kedvezőbb, mint a fedezetül szolgálóé.
• Az eredeti lakáscélú kölcsön visszafizetésre kerül és ebből eredően nem áll fenn semmilyen jogcímen tartozás.

További felvilágosításért keresse munkatársainkat!

 

 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 2016

 

2016-ben továbbra is az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a lakásfenntartási támogatások kifizetése. Az alábbiakban a támogatási lehetőségekről talál információkat.

 

Lakásfenntartási támogatást kétféle módon lehet megállapítani, alanyi jogon vagy normatív alapon. Alanyi jogon az kaphat lakásfenntartási támogatást, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesül. A támogatást az adósságkezelés idejére állapítják meg. Lakásfenntartási támogatást a következőkben felsoroltakra lehet kérni az önkormányzatoktól: fűtés, lakbér, albérleti díj, közös költségek, csatornahasználati díj, szemétszállítás költségei, villanyáram, vízdíj, gázfogyasztás költsége.
Adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. Adósságnak minősül: áram, távhőszolgáltatás, víz- és csatornahasználat, kommunális hulladékkezelési díjtartozás, lakbérhátralék. Az adósságkezelési szolgáltatást csak igen szigorú feltételekkel vagyunk jogosultak igénybe venni. Azt a települési önkormányzat kérelmünkre csak abban az esetben biztosítja, ha adósságunk meghaladja az ötvenezer forintot és fennáll legalább 6 havi közüzemi díjakból (pl. gáz, áram, távhő), közös költségből, lakbérből vagy lakáscélú kölcsöntartozásból eredő hátralékunk.
2016-ban továbbra is az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a lakásfenntartási támogatások kifizetése. A jogosultság feltétele, hogy az adott háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 250%-át, és a háztartás egyik tagjának sem lehet vagyona.
Pár éve a lakásfenntartás elismert havi költsége 2013.évben 450.-Ft/m2 volt. A lakásfenntartási támogatás 12 hónapon keresztül adható. A kérelem benyújtásakor szükséges csatolni a havi rendszerességgel járó jövedelemről szóló igazolást, valamint minden egyéb módon szerzett jövedelemről szóló igazolást, ezen kívül a gyermektartásdíjra, ösztöndíjra vonatkozó igazolásokat, ha van ilyen. Ugyancsak be kell nyújtani az utolsó havi közüzemi számlákat, ha az igénylő albérletben lakik, akkor a bérleti szerződés másolatát, valamint a kérelmező és vele egy háztartásban élők vagyonnyilatkozatát.
Lakásfenntartási támogatást adósságkezeléshez is lehet igényelni, ez azonban annak a személynek jár, aki adósságcsökkentési támogatásban részesül az adósságkezelés ideje alatt. A támogatás összege azonos a normatív lakástámogatás összegével, de minimum 2500 forint havonta.
A helyi lakásfenntartási támogatásra az jogosult aki betöltötte a 62. életévét és egyedülálló, vagy egy közvetlen hozzátartozóval él közös háztartásban, és a lakást csak ők használják. Az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 250 és 270 százaléka között kell legyen és a háztartás tagjai között senki nem rendelkezhet vagyonnal, valamint nem részesülhet adósságkezelés címén lakásfenntartási támogatásban. A helyi lakásfenntartási támogatás szempontjai és feltételei településenként és az adott önkormányzatonként eltérhetnek némileg egymástól.


ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS


Első lakást szerzők támogatásához és lakás korszerűsítéséhez nyújtott támogatás
A támogatási forma igénybe vehető első lakás vásárlásához, építéséhez; magántulajdonban álló épületen emelet-ráépítéssel, tetőtér-beépítéssel létesülő első lakás építéséhez. Saját tulajdonban lévő első lakásban fürdőszoba, WC kialakításához, fűtés korszerűsítéséhez, a lakás használati értékét növelő talajvíz elleni szigeteléshez, a lakás olyan akadálymentesítéséhez, amely a súlyos mozgáskorlátozott személy lakhatását biztosítja, a kérelmezők első önkormányzati bérlakásában a fent felsorolt munkálatainak elvégzéséhez, ha az IKV Zrt-től hozzájárulást kapott.

Kérelmező lehet, aki legalább egy éve szegedi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, vagy folyamatosan legalább 5 éve bejelentett tartózkodási hely szerint ténylegesen Szegeden lakik, illetve dolgozik. Fontos még, hogy a kérelmező vagyona a nyugdíjminimum ötvenszeresét (1.425.000,- Ft) nem haladhatja meg, valamint az együtt költözők egy főre jutó havi nettó jövedelme a maximum a nyugdíjminimum háromszorosa (85.500,- Ft) lehet. A felújítás, korszerűsítés esetén az építési költség legalább 40 %-ával önerőként rendelkezniük kell a kérelmezőknek.

A támogatás fajtái:

a) Vissza nem térítendı támogatás:
- gyermekre tekintettel gyermekenként 100.000,- Ft, maximum 400.000,- Ft,
- szociális helyzetre tekintettel maximum 500.000,- Ft.

b) Kamatmentes kölcsön, maximum 500.000,-Ft.


A támogatott lakás építési, vásárlási, telekárat nem tartalmazó, költsége maximum 25 millió forint lehet, a maximális négy szoba esetén.

Bővebb információt Szeged Megyei Jogú Város honlapján talál.

Töltse le a teljes tájékoztatót!

Töltse le az igénylőnyomtatványt!