Főoldal Nyugdíjpénztárak

img

Magánnyugdíjpénztár


A pályakezdők számára ma már kötelező, illetve a 30 év alattiaknak pedig még választható a belépés. Pályakezdőnek az a 35 év alatti személy számít, aki Magyarországon első ízben létesít biztosítási jogviszonyt. A rendszer lényege, hogy az adófizető által fizetett nyugdíjjárulék nagyobbik része immár nem az államot illeti, hanem a nyugdíjpénztári tag saját, egyéni számláján gyűlik. Nyugdíjba vonuláskor tehát a saját befizetéseinket és annak hozamait kapjuk meg járulék formájában, kiegészítve az állami nyugdíjjal.


A fejlett országokhoz hasonlóan, hazánk népessége is öregedő, egyre több az idős ember és egyre kevesebb gyermek születik. Az állami nyugdíjrendszer szerint, adott hónapban az aktív keresők által befizetett járulékok kerülnek kifizetésre a nyugdíjasok részére. Vagyis az egyre növekvő számú nyugdíjas népességet egy egyre kisebb létszámú dolgozói rétegnek kellene eltartania. Kiegészítve ezt azzal a hazai sajátossággal, hogy az aktív dolgozók egy része nem fizet járulékokat, ez a jelenlegi nyugdíjrendszer fenntarthatatlan. Állandó költségvetési probléma, hogy a befizetések nem elegendőek a nyugdíjak kifizetésére. Ennek megoldására került bevezetésre több mint egy évtizede a magánnyugdíjpénztári rendszer, mint az emberek öngondoskodásának első lépcsőfoka.


A jelenlegi szabályozás szerint a bruttó bér 9,5%-a a nyugdíjjárulék. Ebből 8% kerül a magánnyugdíjpénztári számlára és csak 1,5% a TB-hez. A pénztár a tagdíj befizetéseket 3 részre osztja. A fedezeti alap lesz a tag egyéni számlája, az itt gyűlő befizetéseket fekteti be a pénztár a tag által megjelölt portfolió szerint. A választható portfoliós rendszer lényege, hogy a pénztártag határozhatja meg, hogy nyugdíjba vonulásáig hátralevő idő alatt megtakarításaiban milyen kockázati szintet hajlandó vállalni, a pénztár által felajánlott befektetési lehetőségek (portfoliók) közül történő választással, amennyiben nem nyilatkozik az egyéni portfolió választás tekintetében, akkor a törvényi szabályozás szerint, nyugdíjkorhatárig hátralévő éveik száma alapján, kerülnek besorolásra.

A pénztártag évente egyéni egyenlegértesítőt kap a számlájáról. Itt szerepel a választható befektetési portfoliók közötti váltás címén az egyéni számláról levont összeg, a pénztártag által választott befektetési portfolió megnevezése, az egyes portfoliók tárgyévi hozamát, a portfoliók közötti váltás módjával és annak költségeivel kapcsolatos tájékoztatást.


Önkéntes nyugdíjpénztár
Az önkéntes nyugdíjpénztár fő feladata a nyugdíjcélú megtakarítás előteremtése, s ezt a jogalkotó adóeszközökkel is támogatja. A nyugdíjkorhatár elérése előtt esetlegesen kivett befizetés - tehát a tőkerész - jövedelemnek minősül és a pénztártagnak személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást kell utána fizetnie. Az évek során elért hozam viszont adómentesen felvehető. A tőkerészhez adómentesen a 21. évi pénztártagság után juthat a tag még akkor is, ha nem érte el az öregségi nyugdíjkorhatárt. Az önkéntes nyugdíjpénztárból a tag időlegesen úgy is kaphat pénzt, ha nem veszi fel megtakarításait. A pénztár ugyanis a tag egyéni számláján lévő összeg harminc százalékára rúgó összegű tagi kölcsönt nyújthat, legföljebb egy éves futamidőre.

 


A pénztártagoknak célszerű egyéni élethelyzetük alapján dönteni a pénztártagság fenntartásáról vagy az esetleges kilépésről a tíz éves várakozás után. A nyugdíjkorhatárhoz közelebb állóknak érdemes kivárniuk a nyugdíjkorhatár elérését, amikor adómentesen juthatnak hozzá a teljes megtakarításukhoz. Ha az adott állampolgár munkáltatói hozzájárulásként kapja tagdíját (s nem maga fizeti), minden bizonnyal kár lenne lemondania egy, számára adókímélő juttatásról. Fontos szempont, hogy az adott pénztár mennyire eredményesen sáfárkodott az előző években. A megfelelő költséghányadú, s jó hozamokat elérő pénztár hosszú távon is jó befektetésnek tűnik.


img

Egészségpénztár


Az egészségpénztáron keresztül lehetőség nyílik különböző TB által nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatások, egészség megőrzését célzó szolgáltatások igénybevételére, továbbá gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyhatású termékek megvásárlására. A befizetett összegek után jelentős adókedvezmények járnak, akár egyéni, akár munkáltatói befizetésekről legyen szó. A befizetett összeg - a minimális költségek levonása után - várakozási idő nélkül azonnal és széleskörűen felhasználhatók többek között: egészségügyi ellátásra, gyógyszer, szemüveg, kontaktlencse vásárlására, üdülésre, sportolásra.