Főoldal Hitel termékek

img

Hosszabb távú, nagyobb összegű beruházások, tervek megvalósítására alkalmas hiteltípus. Legfőbb jellemzője, hogy az igényelt kölcsön fedezetét az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog biztosítja. A szakértői becslés során megállapított ingatlanérték alapján határozza meg a pénzintézet az adható hitelösszeget, figyelembe véve a hitelfelvevők fizetőképességét is. Általában 5 és 35 év között választható a futamidő, amit a leendő adós életkora is befolyásolhat. Kamatozása kamatperióduson belül fix, kamatperiódusonként változó lehet. Jelzáloghitelek forintban és euróban, pár banknál svájci frank alapon is elérhetőek.

 

A kamat, a hitelfelvétel költségei, esetleg a kezelési költség mértéke bankonként nagyon eltérő lehet. Munkatársaink segítségével irodánkban a piacon elérhető számos ajánlatból kiválaszthatja az Önnek legkedvezőbbet!

 

1. Lakáshitel

Használt vagy új lakóingatlan vásárlására, építésére, meglévő lakás, ház felújítására, bővítésére, korszerűsítésére, esetenként lakótelek vásárlására igényelhető.

 

2. Kamattámogatott hitel

A lakáshitel speciális fajtája. A kamattámogatás mellett nyújtott forint hitel, újépítésű ingatlanok vásárlására vagy építésére vehető igénybe Budapesten és megyei jogú városokban legfeljebb 15 millió forint, egyéb településeken pedig legfeljebb 12 millió forint. Meglévő ingatlan korszerűsítésére maximum 5 millió forint erejéig szintén igényelhető.

 

Az igénylés feltételei:
Az igénylők fiatalok (35 év alattiak) vagy többgyermekes személyek (45 év alattiak) lehetnek. Csak olyan új lakás építésére, vásárlására nyújtható, ahol – a telekár nélkül számított – bruttó építési költség vagy vételár, Budapesten és megyei jogú városokban a 25 millió forintot, egyéb településeken a 20 millió forintot nem haladja meg. További feltétel hogy az igénylőnek, házastársának vagy élettársának és az együttköltöző családtagoknak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, lízingbe vett lakása, bérleti jogviszonya ne legyen. Kivételt képez az olyan lakás legfeljebb 50 %-os tulajdoni hányada, amit tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szereztek, vagy a lakás lebontása folyamatban van. Kamattámogatott hitel igénylésekor az ügyletben szereplőknek más támogatott hitelük nem lehet, vagy együttes nyilatkozatban kell vállalniuk, hogy amennyiben mégis fennáll ilyen tartozásuk, azt az új kölcsönszerződés aláírását követő 360 napon belül visszafizetik. Az öt éven belül értékesített lakásának, tulajdoni hányadának bevételét, igazoltan az új ingatlan megvételére, építésére kell fordítani.

 

Mi a kamattámogatás?


Az állami kamattámogatás az Államadósság Kezelő Központ által közzétett állampapírhozamnak, ennek hiányában referenciahozamnak 40-70%-a függően, a hitel céljától, illetve a támogatott személy gyermekeinek számától. Amennyiben a kölcsön törlesztése során a támogatott személy háztartásában élő eltartott gyermekek száma gyarapszik az adós és házas- vagy, élettársa 45. életéve előtt, úgy a kamattámogatás mértéke kedvezőbbre változik. A kölcsön meghirdetett kamatlába hónapról hónapra változik, azonban az adott hitelügylet esetében a kamat mértéke kamatperióduson belül fix.

 

3. Ingatlanhitel

A nem lakáscélú ingatlanok (pl. üdülő, üzlethelyiség) finanszírozására szolgál. Tulajdonságaiban a lakáshitelhez hasonló.

 

4. Szabad felhasználású jelzáloghitel
A már meglévő ingatlanfedezetre felvehető bármilyen célra (akár hitelkiváltásra) felhasználható hiteltípus. Futamideje általában rövidebb, mint a lakáscélú hiteleké, illetve kamat mértéke is magasabb, a fogyasztási hitelek kamatmértékénél, azonban így is jóval kedvezőbb. Nagyobb összeget igénylő, hosszú távú terveihez (esküvő, lakáskorszerűsítést, stb.) ajánljuk.

 

5. Lakáshitel kiváltás

Már meglévő jelzálog vagy egyéb típusú hitelek kedvezőbbre váltására szolgál. Kiváltás során módosulhat a kamatozás, devizanem, futamidő, esetenként a hitelösszeg is kiegészíthető egy szabad célra felhasználható hitelrésszel.

Tájékozódjon, hogy meglévő hitelénél van e kedvezőbb lehetőség a piacon. Töltse ki ajánlatkérő adatlapunk vagy hozzon hiteléről egy aktuális fennálló tartozásigazolást és munkatársaink tájékoztatják lehetőségeiről!

 

6. Kombinált hitelek

Kombinált hitelek esetében a kamatfizetés és a tőke törlesztése a futamidő során elválik egymástól.
A tőketörlesztésére szolgáló pénzmennyiséget egy megtakarításban gyűjti az ügyfél, míg a banknak csak a kamatot (ha van kezelési költséget) kell megfizetni. A megtakarítás lejártával az ott felhalmozott pénz, külön költség nélkül, egyösszegben törlesztődik be a hitelbe. A kölcsön a hátralévő futamidőben már hagyományos hitelként működik.

 

Típusai:


• Lakástakarékkal (LTP) kombinált hitelek


Már meglévő, illetve újonnan kötött, a bank számára engedményezett lakás-takarékpénztári szerződések mellett igényelt hitelek. A 30 %-os állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítás összege a lakás-takarékpénztári szerződés futamidejének lejártakor a Banknál fennálló tőketartozásának csökkentésére kerül felhasználásra. Előnye, hogy saját befizetéseink mértékét megválaszthatjuk, és a hozam mértéke kiszámítható, biztonságos.


• Életbiztosítással kombinált jelzáloghitel


A jelzáloghitel és egy befektetési egységekhez kötött (unit linked) életbiztosítás kombinációja. Kockázata magasabb, mint az LTP-vel kombinált társáé, ugyanis a biztosításban összegyűlt pénz az elért hozammal együtt meghaladhatja a teljes törlesztendő tőkeösszeget (ilyenkor a többlet az adós számára kifizetésre kerül), míg a hozam az eredetileg tervezettnél alacsonyabb is lehet.

 

7. Áthidaló hitel
Az áthidaló hitel célja a saját tulajdonban lévő ingatlan értékesítéséig, annak tervezett eladásából származó bevétel megelőlegezésével egy másik ingatlan megvásárlásának/építésének részbeni finanszírozása. Új vagy használt lakás, üdülő vásárlása, emeletráépítés, tetőtér beépítés esetén veheti igénybe az ügyfél. Az áthidaló hitel adósa az a személy lehet, aki az értékesítésre szánt ingatlanban tulajdonjoggal bírt, és a célingatlanban is tulajdont szerez. Futamideje maximum két év, vagyis ez idő alatt kell értékesíteni az eladásra szánt ingatlant.
 


img

 

 

Az ingatlan lízing legvonzóbb tulajdonsága, hogy alacsony önerővel hozzáférhető. A futamidő alatt a tulajdonjog a pénzintézeté, míg a gyakorlati tulajdonjog a lízingbevevőé, vagyis az Öné.

 

A hatályos jogszabályok alapján az albérleti támogatás felhasználható ingatlanlízing díjfizetésére. A lakáslízing gyakorlati szempontból teljesen megegyezik a lakáshitellel, az ügyfelet ugyanazok a jogok (és kötelezettségek) illetik meg, mint a hitelnél.

 

Tehát a lakás bérbe adható, lízingdíj átvállalással eladható, elő- és végtörlesztési lehetőség van.

 

 

 


 

 

A személyi kölcsön szabadon felhasználható és fedezet sem kell hozzá. Lehetőséget biztosít elképzeléseinek, későbbre halasztott terveinek azonnali megvalósítására. A személyi kölcsön meglévő, kedvezőtlenebb feltételekkel igénybe vett hiteleinek kiváltására is alkalmas. A kölcsön összegét az igénylő rendszeres havi jövedelme alapján adja meg a bank, társigénylő bevonásával ez az összeg növelhető. Futamideje 1 és 8 év között választható. Forintban vagy az árfolyam kockázatot magában hordozó, ám olcsóbb devizában is igényelhető. Előzetes költsége nincs tehát, ha hiteligénylése elutasításra kerülne, Önt semmilyen díj nem terheli.