Főoldal Pénzügyi megoldások Ha hiányzik a vételárból...

Hitelek lakásvásárláshoz, - építéshez

 

 

Az elmúlt évek pénzpiaci eseményei sokakban keltenek bizalmatlanságot a pénzintézetekkel, hitelfelvétellel szemben. A sokszor értelmezhetetlen ajánlatok mellett, a gazdasági helyzet szülte bizonytalanságok, kusza követelmények könnyen megtorpantják azokat, akiknek céljai megvalósításához banki kölcsönre van szüksége. Hitelt felvenni márpedig lehet! Munkatársaink a fenti akadályok leküzdésében nyújtanak Önnek profi segítséget.

 

Célunk, hogy bozótharc helyett kényelmes és kellemes üzleti eseménnyé váljon a hitelfelvétel, hogy hiteligénylőink hosszútávra találjanak kedvező megoldást. Fontos, hogy ügyfeleink tájékozott, a bankkal egyenlő üzleti felek legyenek, kötelezettségeik mellett jogaikkal és lehetőségeikkel is tisztába kerüljenek. A független és korrekt tájékoztatás jegyében készítettük ezt az összefoglalót a piacon fellehető hiteltípusokból, azok előnyei és hátrányai bemutatásával.

 

JELZÁLOGHITELEK

 

Hosszabb távú, nagyobb összegű beruházások megvalósítására alkalmas. Legfőbb jellemzője, hogy az igényelt kölcsön fedezetét az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog biztosítja. A szakértői értékbecslés során megállapított ingatlanérték alapján határozza meg a pénzintézet az adható hitelösszeget, figyelembe véve a hitelfelvevők fizetőképességét is. Általában 5 és 35 év között választható a futamidő, amit a leendő adós életkora is befolyásolhat. Kamatozása kamatperióduson belül fix, kamatperiódusonként változó lehet. Jelzáloghitelek jelenleg csak forintban igényelhetőek. A kamat, a hitelfelvétel költségei, esetleg a kezelési költség mértéke bankonként nagyon eltérő lehet.

 

1. Lakáshitel

 

Használt vagy új lakóingatlan vásárlására, építésére, meglévő lakás, ház felújítására, bővítésére, korszerűsítésére, esetenként lakótelek vásárlására igényelhető. Kamatperiódusa rendszerint 6 hónap, esetenként 1 év. Megtakarítási termékekkel kombinálható (lásd 6. pont).

 

2. Kamattámogatott hitel

 

A lakáshitel speciális fajtája. A piaci lakáshiteleknél jóval kedvezőbb feltételű olcsóbb hitel, mely újépítésű ingatlanok vásárlására vagy építésére vehető igénybe Budapesten és megyei jogú városokban legfeljebb 12,5 millió forint, egyéb településeken pedig legfeljebb 10 millió forint. Meglévő ingatlan korszerűsítésére maximum 5 millió forint erejéig szintén igényelhető. Kamatperiódusa hosszú (1, 3 vagy 5 év), amely rendkívűl kiszámíthatóvá teszi azt.

Az igénylés főbb feltételei:
Az igénylők fiatalok (35 év alattiak) vagy többgyermekes személyek (45 év alattiak) lehetnek. Csak olyan új lakás építésére, vásárlására nyújtható, ahol – a telekár nélkül számított – építési költség vagy vételár, Budapesten és megyei jogú városokban a 25 millió forintot, egyéb településeken a 20 millió forintot nem haladja meg. További feltétel hogy az igénylőnek és az együttköltöző családtagoknak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, lízingelt lakása ne legyen (Kivéve, ha max. 50 %-os, tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szerezett, tulajdoni hányad) Az ügyletben szereplőknek más támogatott hitelük nem lehet, vagy vállalniuk kell hogy, azt az új kölcsönszerződés aláírását követő 360 napon belül visszafizetik. Az öt éven belül értékesített lakásának, tulajdoni hányadának bevételét, igazoltan az új ingatlan megvételére, építésére kell fordítani.

Mi a kamattámogatás? - Az állami kamattámogatás az állampapírhozamnak, ennek hiányában referenciahozamnak 40-70%-a, függően a hitel céljától és a gyermekek számától. Amennyiben a kölcsön törlesztése során a támogatott személy gyermekeinek száma gyarapszik úgy a kamattámogatás mértéke kedvezőbbre változhat. A kölcsön meghirdetett kamatlába hónapról hónapra változik, azonban az adott hitelügylet esetében a kamat mértéke kamatperióduson belül fix.

 

3. Ingatlanhitel

 

A nem lakáscélú ingatlanok (pl. üdülő, üzlethelyiség) finanszírozására szolgál. Tulajdonságaiban a lakáshitelhez hasonló. Lakástakarék pénztári megtakarításból nem törleszthető.

 

4. Szabad felhasználású jelzáloghitel

 

A már meglévő ingatlanfedezetre felvehető bármilyen célra (akár hitelkiváltásra) felhasználható hiteltípus. Futamideje általában rövidebb, mint a lakáscélú hiteleké, illetve kamat mértéke is magasabb. A fogyasztási hitelek kamatmértékénél, azonban így is jóval kedvezőbb. Jó lehetőség drága, felhalmozott személyi kölcsönök, autó lízingek, hitelkártya tartozások kiváltására (adássóg rendezési hitel).Nagyobb összeget igénylő, hosszú távú terveihez (esküvő, nyaralás, tanulmányi kötlségek, stb.) ajánljuk.


5. Lakáshitel kiváltás

 

Már meglévő jelzálog vagy egyéb típusú hitelek kedvezőbbre váltására szolgál. Kiváltás során módosulhat a kamatozás, devizanem, futamidő, esetenként a hitelösszeg is kiegészíthető egy szabad célra felhasználható hitelrésszel.

 

Tájékozódjon, hogy meglévő hitelénél van e kedvezőbb lehetőség a piacon. Töltse ki ajánlatkérő adatlapunk vagy hozzon hiteléről egy aktuális fennálló tartozásigazolást munkatársainknak!

 

6. Kombinált hitelek

 

Kombinált hitelek esetében a kamat és a tőke megfizetése elválik egymástól. A tőketörlesztésére szolgáló pénzmennyiséget egy megtakarításban gyűjti az ügyfél, míg a banknak csak a kamatot (ha van kezelési költséget) kell megfizetni. A megtakarítás lejártával az ott felhalmozott pénz, külön költség nélkül, egyösszegben törlesztődik be a hitelbe. A kölcsön (ha marad) a hátralévő futamidőben már hagyományos hitelként működik. Jelenleg nagy létjogosultsága van a hitelpiacon, mert a magas hitelkamatokat, ellensúlyozhatja a megtakarítás hozama, így a piacinál olcsóbb hitelhez jutunk.

 

Típusai:
Lakástakarékkal (LTP) kombinált hitelek
Már meglévő, vagy újonnan kötött, a bank számára engedményezett lakás-takarékpénztári szerződések mellett igényelt hitelek. A 30 %-os állami támogatással és betéti kamattal növelt megtakarítás összege a szerződés lejártakor a Banknál fennálló tőketartozásának csökkentésére kerül felhasználásra. Előnye, hogy saját befizetéseink mértékét megválaszthatjuk, és a hozam mértéke magas, kiszámítható és biztonságos.

 

Életbiztosítással kombinált jelzáloghitel
A jelzáloghitel és egy befektetési egységekhez kötött (unit linked) életbiztosítás kombinációja. Kockázata magasabb, mint az LTP-vel kombinált társáé, ugyanis a biztosításban összegyűlt pénz az elért hozammal együtt akár meghaladhatja a fennálló tőkeösszeget (ilyenkor a többlet az adós számára kifizetésre kerül), míg a hozam az eredetileg tervezettnél alacsonyabb is lehet, amit az ügyfélnek kell pótolnia.

 

7. Áthidaló hitel

 

Az áthidaló hitel célja a saját tulajdonban lévő ingatlan értékesítéséig, annak tervezett eladásából származó bevétel megelőlegezésével egy másik ingatlan megvásárlásának/építésének részbeni finanszírozása. Új vagy használt lakás, üdülő vásárlása, emeletráépítés, tetőtér beépítés esetén veheti igénybe az ügyfél. Az áthidaló hitel adósa az a személy lehet, akié az értékesítésre szánt ingatlan, és a célingatlanban is tulajdont szerez. Futamideje max. két év, vagyis ez idő alatt kell értékesíteni az eladásra szánt ingatlant. Kamata a lakásvásárlási hitelekéhez képest kedvezőtlenebb.

 

INGATLANLÍZING

 

Az ingatlan lízing legvonzóbb tulajdonsága, hogy alacsony önerővel hozzáférhető. A futamidő alatt a tulajdonjog a pénzintézeté, míg a gyakorlati tulajdonjog a lízingbevevőé, vagyis az Öné. A hatályos jogszabályok alapján az albérleti támogatás felhasználható ingatlanlízing díjfizetésére. A lakáslízing gyakorlati szempontból teljesen megegyezik a lakáshitellel, az ügyfelet ugyanazok a jogok (és kötelezettségek) illetik meg, mint a hitelnél. Tehát a lakás bérbe adható, lízingdíj átvállalással eladható, elő- és végtörlesztési lehetőség van.

SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK

 

Kisebb összegű, gyors kölcsön, mely szabadon felhasználható és fedezet sem kell hozzá. Lehetőséget biztosít elképzeléseinek, későbbre halasztott terveinek azonnali megvalósítására, azonban ennek ára van. Kamata a jelzálog hitel kamatok duplája, néha triplája lehet. A kölcsön összegét az igénylő rendszeres havi jövedelme alapján adja meg a bank, társigénylő bevonásával ez az összeg növelhető. Futamideje 1 és 8 év között választható. Előzetes költsége nincs. Megfelelő havi jövedelem nélkül nem igénylehető.